Om selskapet


Ekte kommunikasjon

Mange små- og mellomstore bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner har mye å tjene selv på små investeringer i kommunikasjonsarbeid.

Det bør være en prioritering for flere, men mange av selskapene som leverer kommunikasjonstjenester i dag leverer for kompliserte eller dyre tjenester for de mindre selskapene.

Ulike bedrifter og organisasjoner har ulike behov. Ekte kommunikasjons filosofi er at de aller fleste har noe å tjene på god kommunikasjon, særlig små- og mellomstore bedrifter og organisasjoner som kanskje ikke har brukt tid på dette tidligere.

Ta kontakt for å høre hva vi har fått til med våre eksisterende og tidligere kunder – så kan vi diskutere hva vi kan få til sammen.

Erlend Skaug Ingebrigtsen

I alt jeg har jobbet med har kjernen vært å fortell historier på en ekte og engasjerende måte. I journalistikken, i politikken, i studier, i kommunikasjonsbransjen – det meste handler om å identifisere og formidle historiene folk vil høre.

Det er dette jeg brenner for, og grunnen til at Ekte kommunikasjon ble opprettet.

Erfaringene jeg bygger på, kommer blant annet fra:

  • Journalistikk (Bodø Nu)
  • Politikk og organisasjonsliv (AUF, Arbeiderpartiet, og ulike organisasjoner)
  • Kommunikasjonsbransjen (First House)
  • Utenlandsstudier (Sciences Po, og Monash Malaysia)

Jeg driver nå Ekte kommunikasjon for å bistå dem som har mye å tjene på å fortelle sine historier.

Create a website or blog at WordPress.com